+++ ประกาศ นักศึกษาวิศวกรรม+++
รายวิชา 151-482 การควบคุมอัตโนมัติ : Automotic Control 
รายวิชา 151-481 การสั่นสะเทือนทางกล : Mechanic Vibration 

เข้าระบบได้แล้วนะคะ
ติดต่อได้ที่ email: imruksa@hotmail.com  หรือ ศูนย์สารสนเทศ อาคาร 15 ชั้น 1

Skip course categories